09.02.2018

       “ Təhsildə keyfiyyət ili ” ilə əlaqədar məktəb rəhbərlərinin hesabatı

                   “Təhsildə  keyfiyyət  ili”  çərcivəsində  tədbirlər planına uyğun olaraq 08.02.2018-ci il tarixdə Təhsilin keyfiyyət ğöstəricilərinin yaxşılaşdırılması sahəsində görülən işlər haqqında  məktəb rəhbərlərinin hesabatı dinlənildi. Dinləmələr zamanı ayrı-ayrı məktəb direktorları “Təhsildə keyfiyyət  ili” -nin elan edilməsi  ilə bağlı yeni iş planlarının tərtib edilməsindən söhbət acdılar.Məktəbin idarə olunmasında,  nizamnaməyə əməl olunmasında ,yeni təşəbbüslərin həyata kecrilməsi istiqamətində diqqətəlayiq işlərin faydalı nəticələrini qeyd etdilər.