Müdir müavini

     İslamov  Samit  Yusif  oğlu,1960 cı-il   avqust  ayının  23-də  Masallı  rayonunun   Ərkivan  kəndində  anadan  olmuşdur.  1967-1977-ci  illərdə Qızılavar  kənd  məktəbi bitirmiş, 1978-1983 –cü  illərdə  M.F.Axundov  adına Azərbaycan  Pedaqoji  Rus  Dili və Ədəbiyyatı  İnstitutunda  alı  təhsil  almışdir. 1983-cü  ildə  Masallı  rayonu  C.Cabbarlı  adına  Ərkivan kənd   orta  məktəbinə  təyinatla   müəllim göndərilmiş,1986-cı  ilədək bu  məktəbdə  rus  dili  müəllimi işləmişdir.1986-1997-ci  illərdə Dəlləkoba  kənd  natamam  orta  məktəbində  müəllim, direktor  müavini  işləmişdir.  1997-ci ildən  Ə.Mirzəyev  adına  Qızılavar  kənd  orta  məktəbinə  direktor, 2017-ci ilin oktyabr ayından Masallı RTŞ-nın müdir müavini təyin edilmişdir.


Açar sözlər: