22.11.2021

Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyi keçirilib

Tədbirlər “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 fevral 2021-ci il tarixli Sərəncamına əsasən keçirilib.

Ətraflı
18.11.2021

“Ermənistanın təcavüzü nəticəsində əziyyət çəkən ailələr” mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq keçirilib.

Ətraflı
18.11.2021

İnsan alveri mövzusunda tədbir

Tədbirlər "Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2020-2024-cü illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"na uyğun olaraq keçirilib.

Ətraflı
18.11.2021

Məktəblilər üçün insan hüquqlarına dair tədbirlər keçirilib

Tədbirlər  “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı" na uyğun olaraq keçirilib.

Ətraflı
18.11.2021

Media savadlılığı ilə bağlı tədbir

Tədbirlər “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq keçirilib.

Ətraflı
18.11.2021

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq keçirilib

Ətraflı
18.11.2021

Uşaqların ekoloji sahədə maarifləndirilməsi sahəsində tədbir

Tədbirlər “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq keçirilib

Ətraflı
18.11.2021

Vətənpərvərlik və milli-mənəvi dəyərlər mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq keçirilib

Ətraflı
18.11.2021

Uşaq əməyinin istismarı mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

“Əllə xalçatoxuma sahəsində peşə təhsilinin dəstəklənməsi” mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”na uyğun keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

İşgəncə və digər qəddar rəftar və ya cəza əleyhinə tədbirlər

Tədbirlər “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı"na uyğun olaraq keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

“Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığı ilə mübarizə və sosial reabilitasiyası” mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı"na uyğun keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

"Regionlarda insan alveri probleminin sosial-psixoloji aspektlərinin öyrənilməsi" mövzusunda tədbirlər

Tədbirlər "Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2020-2024-cü illər üçün Milli Fəaliyyət Planı" na uyğun keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

"Kənd yerlərində qızların təhsildən yayındırılmasının qarşısının alınması" mövzusunda tədbirlər

Tədbirlər "Uşaqların doğulanadək cins seçiminin qarşısının alınmasına dair 2020-2025-ci illər üçün Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq keçirildi

Ətraflı
17.11.2021

Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması mövzusunda tədbir

Tədbirlər "Uşaqların doğulanadək cins seçiminin qarşısının alınmasına dair 2020-2025-ci illər üçün Tədbirlər Planı”na uyğun keçirilib

Ətraflı