10.06.2021

“Uşaqların hüquqlarını müdafiə edək"adlı tədbirlər keçirilib

Rayonun ümumi təhsil məktəblərində Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli fəaliyyət proqramına uyğun olaraq “Uşaqların hüquqlarını müdafiə edək"adlı tədbirlər keçirilib


Açar sözlər: