18.11.2021

Media savadlılığı ilə bağlı tədbir

Rayonun ümumi təhsil məktəblərində “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq “Media savadlılığı” ilə bağlı materialların onlayn vasitələrlə orta təhsil müəssisələrində nümayiş olunması” mövzusunda tədbirlər keçirilib. Tədbirlər zamanı şagirdlərə məlumatın axtarışı, informasiyanın yayılması, istehsalı, sosial şəbəkələrin şəxslərarası rabitə kimi xüsusiyyətləri və s.barədə ətraflı məlumatlar verilib.


Açar sözlər: