18.11.2021

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq keçirilib

Ətraflı
18.11.2021

Uşaqların ekoloji sahədə maarifləndirilməsi sahəsində tədbir

Tədbirlər “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq keçirilib

Ətraflı
18.11.2021

Vətənpərvərlik və milli-mənəvi dəyərlər mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq keçirilib

Ətraflı
18.11.2021

Uşaq əməyinin istismarı mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

“Əllə xalçatoxuma sahəsində peşə təhsilinin dəstəklənməsi” mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”na uyğun keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

İşgəncə və digər qəddar rəftar və ya cəza əleyhinə tədbirlər

Tədbirlər “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı"na uyğun olaraq keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

“Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığı ilə mübarizə və sosial reabilitasiyası” mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı"na uyğun keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

"Regionlarda insan alveri probleminin sosial-psixoloji aspektlərinin öyrənilməsi" mövzusunda tədbirlər

Tədbirlər "Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2020-2024-cü illər üçün Milli Fəaliyyət Planı" na uyğun keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

"Kənd yerlərində qızların təhsildən yayındırılmasının qarşısının alınması" mövzusunda tədbirlər

Tədbirlər "Uşaqların doğulanadək cins seçiminin qarşısının alınmasına dair 2020-2025-ci illər üçün Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq keçirildi

Ətraflı
17.11.2021

Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması mövzusunda tədbir

Tədbirlər "Uşaqların doğulanadək cins seçiminin qarşısının alınmasına dair 2020-2025-ci illər üçün Tədbirlər Planı”na uyğun keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

"Yeniyetmələr və gənclər arasında təhlükəsiz reproduktiv sağlamlıq” mövzusunda tədbir

Tədbirlər "Uşaqların doğulanadək cins seçiminin qarşısının alınmasına dair 2020-2025-ci illər üçün Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

“Erkən nikahların qarşısının alınması məqsədilə maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi” mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Uşaqların doğulanadək cins seçiminin qarşısının alınmasına dair 2020-2025-ci illər üçün Tədbirlər Planı”na uyğun keçirilir

Ətraflı
17.11.2021

Qızların təhsildən yayınması hallarının qarşısının alınması mövzusunda tədbir

Tədbirlər "Uşaqların doğulanadək cins seçiminin qarşısının alınmasına dair 2020-2025-ci illər üçün Tədbirlər Planı” uyğun keçirilib

Ətraflı
17.11.2021

”Təhsilalanlar arasında dispanserizasiyanın mahiyyəti” mövzusunda tədbir

Tədbirlər “Uşaqların icbari dispanserizasiyadan keçirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”uyğun olaraq keçirlib

Ətraflı
17.11.2021

“Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi mövzusunda müxtəlif xarakterli müsabiqə və yarışlar keçirilməsi və dərnəklərin təşkili” mövzusunda tədbirlər

Tədbirlər “Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı”na uyğun keçirilib

Ətraflı